OFERTA

Szkoła Podstawowa "Zielone Drzewo Ciekawości" zaprasza uczniów do wszystkich klas.
Rozmowy kwalifikacyjne dla uczniów podejmujących naukę odbywają się przez cały rok szkolny.

Drużyna Językowa Reggio Emilia - Drużyna może liczyć od 14 do 16 uczniów, w każdej drużynie zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli- Nauczyciel Wczesnoszkolny lub Nauczyciel Przedmiotu, dodatkowo na stałe dzieci są wspierane przez klasowego Psychologa lub Psychopedagoga.

Drużyna Reggio Emilia dla Dzieci Wysoko Wrażliwych - Drużyna może liczyć do 8-10 uczniów, w każdej drużynie zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli- Nauczyciel Wczesnoszkolny lub Nauczyciel Przedmiotu, dodatkowo na stałe dzieci są wspierane przez klasowego Psychologa lub Psychopedagoga. Możliwość dodatkowego wsparcia w zależności od grupy.

w cenie

 • ambitna, empatyczna wykwalifikowana kadra
 • organizacja zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-15.00; zajęcia w dedykowanej świetlicy od godziny 15.00 (mamy kilka świetlic);
 • rozszerzony program nauki języka angielskiego
 • filozofia i materiały oraz pomoce // środowisko projektowe wg podejścia Reggio Emilia;
 • bieżące wsparcie psychologa dla dzieci w klasie: codzienne rozmowy o emocjach, granicach, potrzebach i supermocach, budowanie relacji w grupie, rozwiązywanie aktualnych spraw;
 • możliwość konsultacji ze specjalistami: psychologami, logopedami i fizjoterapeutami
 • regularny outdoor learning // wyprawy na łono natury
 • interdyscyplinarne projekty, prowokacje, sztuki dziecięce – muzyczne, plastyczno-techniczne, teatralne; organizacja świąt i urodzin wg Reggio Rytuału;
 • wspólne uroczystości: pikniki, zakończenia roku szkolnego, warsztaty świąteczne;
 • dodatkowo w klasach 1-3 rozszerzony program czytania lektur oraz szkółka czytania i pisania
 • projektowy tydzień ferii zimowych – półkolonie w szkole (bez dodatkowej opłaty)
 • dwutygodniowe projektowe wakacyjne półkolonie w szkole – każdorazowo ostatni tydzień czerwca i pierwszy tydzień lipca (dwa tygodnie – bez dodatkowej opłaty)

Warunki kwalifikacji

 1. Wysłanie „Zgłoszenia” emailem
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem i rodzicami
 3. Pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej
 4. Wpłata wpisowego