Zadania domowe

W naszej szkole rozumiemy i przyznajemy dzieciom prawo do czasu wolnego, dlatego pojawiające się prace
domowe w klasach 1-3 uczą dzieci odpowiedzialności i systematyczności, a ponadto są wyrazem szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego. Dodatkowo Dzieci mogą pracować w ramach tzw.CIEKAWNIKÓW (zadań domowych dla chętnych). 

 Zadania domowe w naszej szkole
nie podlegają ocenie i nie służą realizacji podstawy programowej w domu.

W klasach IV-VIII praca własna w domu służy,
 pogłębieniu treści i utrwaleniu zdobytej wiedzy, dzięki temu uczeń zyskuje pewność siebie, jest bardziej aktywny na lekcji, co wpływa na rozwinięcie
kompetencji samodzielnego uczenia się,  poszerzania swoich zainteresowań oraz pasji.